ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശവും Islam and Human Rights - Ravichandran C

December 30, 2017
00:0000:00

ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശവും | Islam and Human Rights
Talk by Ravichandran C. on the topic 'Islam and Human Rights' at Manjeri Urban Co-operative Bank Auditorium, Manjeri, Malappuram on 10/12/2017. Program Organized by esSENSE Malappuram unit.

esSENSE Social links:
http://www.youtube.com/c/esSENSEFreethinkersDiary
https://www.facebook.com/essense.club/
https://twitter.com/esSenseClub

esSENSE Podcast @ Itunes
https://goo.gl/1a3tC6

esSENSE Podcast @ Android
https://goo.gl/VY7uUf

esSENSE Podcast @ iOS
https://goo.gl/kHhYX8

esSENSE membership Request form:
https://goo.gl/eivkhg

Review esSENSE Club at Google
https://g.co/kgs/BoU4QW

Review esSENSE Club at Facebook
https://www.facebook.com/pg/essense.club/reviews/

പാക്കിസ്ഥാന്റെ തലവേദന Pakistans Migraine - Dr. Arun Kumar

December 29, 2017
00:0000:00

പാക്കിസ്ഥാന്റെ  തലവേദന Pakistan's Migraine - Dr. Arun Kumar

Talk by Dr. Arun Kumar on the topic 'Pakistan's Migraine' at 'Sahithya Academy Changanpuzha Hall, Thrissur on 03/12/2017. Program Organized by esSENSE Thrissur unit.

വെളിച്ചപ്പാടിന്‍റെ ഭാര്യ 2017 ഫോസ്റ്റസിന്‍റെ രക്തം - Ravichandran C

December 28, 2017
00:0000:00

വെളിച്ചപ്പാടിന്‍റെ ഭാര്യ 2017 ഫോസ്റ്റസിന്‍റെ രക്തം - Talk by Ravichandran C. at IMA Hall, IMA House, Ernakulam on 23/12/2017. Program named ELAN'17 was conducted by esSENSE Ernakulam Unit.

Interview with C.Ravichandran (2012)

December 14, 2017
00:0000:00

Interview of C.Ravichandran in the year 2012 by shibu eerickal

( Author of the Malayalam Book, "Naasthikanaya Daivam" - A study on Richard Dawkins' Best seller The God Delusion. )

വേരിന്‍റെ വണ്ണം ( Verinte Vannam) - Ravichandran C

December 13, 2017
00:0000:00

വേരിന്‍റെ വണ്ണം ( Verinte Vannam) -Talk by Ravichandran C. at Town hall Ernakulam on 02/10/2017. The two day National seminar 'essentia17' conducted by esSENSE Club in connection with esSENSE annual fest.

Dr.K.M. Sreekumar - എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ : ഭീതി വ്യാപാരത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖം

December 4, 2017
00:0000:00

എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ : ഭീതി വ്യാപാരത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖം 

Dr.K.M. Sreekumar

Talk by Dr. K.M. Sreekumar of Kerala Agricultural University at Town hall Ernakulam on 02/10/2017. The two day National seminar 'essentia17' conducted by esSENSE Club in connection with esSENSE annual fest.

ജീവനറ്റ ശരീരവും ജീവനില്ലാത്ത ശാസ്ത്രബോധവും - Dr.Jinesh P S

November 15, 2017
00:0000:00

ജീവനറ്റ ശരീരവും ജീവനില്ലാത്ത ശാസ്ത്രബോധവും - Dr.Jinesh P S

Talk by Dr. Jinesh P.S. at Town hall Ernakulam on 01/10/2017. The two day National seminar 'essentia17' conducted by esSENSE freethinkers' diary in connection with esSENSE annual fest.

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന ഈ വീടിന്‍റെ ഐശ്വര്യം | Dr.Arun Kumar

November 14, 2017
00:0000:00

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന ഈ വീടിന്‍റെ ഐശ്വര്യം
"Indian BharanaGatana, ee Veedinte Aiswaryam"
Talk by Dr. Arun Kumar. at Town hall Ernakulam on 01/10/2017. The two day National seminar 'essentia17' conducted by esSENSE freethinkers' diary in connection with esSENSE annual fest.

esSENSE Social links:
▸http://www.youtube.com/c/esSENSEFreethinkersDiary
▸https://www.facebook.com/essense.club/
▸https://twitter.com/esSenseClub
▸https://www.instagram.com/essenseindia/
▸https://in.pinterest.com/essenseclub/

▸esSENSE website https://www.esSENSE.Club
▸esSENSE Podcast @ Itunes https://goo.gl/1a3tC6
▸esSENSE Podcast @ Android https://goo.gl/VY7uUf
▸esSENSE Podcast @ iOS https://goo.gl/kHhYX8

--------------------

 

Kevala Thailam Part 1 - Ravichandran C കേവല തൈലം Part 1

November 13, 2017
00:0000:00

Part 1 of a speech in Malayalam by noted authour and freethinker Ravichandran C on the difference between freethinking and dogmatic ideologies like Marxism.

Marxism is political religiosity and hence incompatible with freethinking, says Ravichandran.

He was talking in 'PeerGroup'17' at Chadayanmuri Hall, Alappuzha, Kerala as a part of esSENSE District meet on 10/09/2017, conducted by esSENSE, district committee, Alappuzha.

Sorry to inform that the talk remains inconclusive due to repeated power failures and related technical glitches in the hall. esSENSE hopes to conduct the sequel soon.

Notice

'PeerGroup 17' അരങ്ങേറിയ ഹോളില്‍ വൈദ്യുതിബന്ധം നിലച്ചതിനാല്‍ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏതാണ്ട് മുഴുവന്‍ പരിപാടികളും ജനറേറ്റര്‍ സഹായത്തോടെയാണ് നടന്നത്. വൈദ്യുതിതടസ്സം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു. അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ ജനറേറ്ററില്‍ വീണ്ടും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാന്‍ സാവകാശം ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ എസെന്‍സ് നിര്‍വ്യാജമായ ഖേദം അറിയിക്കുന്നു. പ്രസംഗത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമില്‍ വൈകാതെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

esSENSE Club

 

Debate - Patriotism Vs Nationalism | Featuring Ravichandran C & Rahul Eashwar

October 19, 2017
00:0000:00

This is a panel discussion on Patriotism Vs Nationalism conducted by the Government Model Engineering College, Ernakulam and esSENSE Club on 6.10.17 as a part of EXCEL-17 celebration at the college open auditorium.

Noted Malayalam author Ravichandran C, social activist Rahul Eshwar, VK Prasad (Editor, Dehabhimani Daily), Dr E Balakrishnan (historian) participated in the debate which was moderated by noted Television anchor Arun Kumar K .