സൈബർ സെക്സിന്റെ മാസ്മരിക ലോകം

March 17, 2017
00:0000:00

സൈബർ സെക്സിന്റെ മാസ്മരിക ലോകം - by Dr.Robin Mathew

സദാചാര ഗുണ്ടായിസത്തിന്റെ മനശാസ്ത്ര വശങ്ങൾ

March 13, 2017
00:0000:00

സദാചാര ഗുണ്ടായിസത്തിന്റെ മനശാസ്ത്ര വശങ്ങൾ - By Dr.Robin Mathew

വർധിച്ചു വരുന്ന വിവാഹ മോചനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക മനശാസ്ത്രം

March 10, 2017
00:0000:00

Podcast - വർധിച്ചു വരുന്ന വിവാഹ മോചനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക മനശാസ്ത്രം  - Dr.Robin Mathew

Logical Fallacies and Sham Reasoning- Ravichandran C ( Malayalam )

March 4, 2017
00:0000:00

This presentation by noted authour Ravichandran C on Logical fallacies (in Malayalam) was conducted by the esSENSE, Kollam Unit at Chapter College, Kollam on 10.2.17 at 2 pm

ഭാഷയുടെ അതിര്‍ത്തി കള്‍ - ശാസ്ത്ര തര്‍ജമയും അപ്പുറവും : Ravichandran.C

March 4, 2017
00:0000:00

ഭാഷയുടെ അതിര്‍ത്തി കള്‍ - ശാസ്ത്ര തര്‍ജമയും അപ്പുറവും : Ravichandran.C 

Speech by Ravichandran.C on the topic 'Boundaries of Language: Translating Science and Beyond' @National Seminar, Conducted by Department of Malayalam, Govt College, Thrippunithura on 21/12/2016

അന്നക്കുട്ടിയെ കത്തോലിക്കാസഭ സെന്റ് അൽഫോൻസ ആക്കിയതെന്തിന്? സനൽ ഇടമറുക്

March 3, 2017
00:0000:00

അന്നക്കുട്ടിയെ കത്തോലിക്കാസഭ സെന്റ് അൽഫോൻസ ആക്കിയതെന്തിന്? സനൽ ഇടമറുക്